Dar léčit

NEMOC, KTERÁ MÁ PUVOD V MINULÝCH ŽIVOTECH

Dar léčit je vlastní každému z nás. Není vyhrazen pouze vybraným osobám. Je to právo,s nímž se člověk rodí. Každému se může dostat léčení a každý se může léčení naučit a může uzdravovat sebe i ostatní.

Když jste šťastní, plní radosti a energie nebo jenom máte dobrou náladu, váš dotek je pro ostatní příjemnější, než by byl, pokud by vaše myšlenky byly černé. Lze říci,že energie při špatné náladě je jiná, než při dobré – vyjadřuje přesně stav, v jakém se v daném okamžiku nacházíte.

Čerpat ze svého vnitřního zdroje je schopen naučit se každý z nás. Vyžaduje to ovšem nácvik uvolňování tvůrčí energie. Jedná se vlastně o odstraňování vnitřních překážek – bloků. Když se je podaří uvolnit, vytryskne z hloubky naší bytosti, gejzír tvořivosti. Všechny vstupní údaje jsou uloženy do naší racionální mysli,která se marně snaží najít odpověď na různé životní problémy,které nás tíží. Když už to vzdáme,a usoudíme, že je lepší zabývat se něčím jiným,třeba se prospat nebo se věnovat nějaké činnosti řízené pravou hemisférou – najednou se řešení vynoří. Tím,že jsme problém pustili z hlavy, vnitřní tvůrčí síly se uvolnily a energie mohla začít proudit. Někdy se objeví odpovědi i ve snu.

Uvlnění tvůrčí síly nás vždy dovede k dokonalému zvládnutí oblastí,kterou se zabýváme.

Proces léčení je tedy procesem uvolňování tvůrčí síly,která slouží k dosažení vynikajících výsledků v oblasti lidského zdraví a žití v dobré pohodě.

Většina onemocnění podle mého názoru, pramení právě ze zablokovaného přirozeného proudění individuální tvůrčí energie.

Proč tvůrčí energii blokujeme

Některé životní prožitky jsou plny bolesti. Již od dětství automaticky reagujeme tak,že se jim pokoušíme vyhnout. Od fyzické bolesti se oddělíme tím,že stáhneme vědomí z části těla, ve které ji pociťujeme. Od mučivé mentální či emocionální bolesti hrůzy a úzkosti se odřízneme tím,že napneme svaly a potlačíme pocity. Emoce zatlačené do podvědomí ( někdy také pouze těsně pod hranici vědomí) se tím snažíme zadržet a mít pod kontrolou. Aby se to podařilo odvádíme pozornost jinam a věnujeme se všem možným rozptýlením.

Můžeme se neustále zabývat nějakou prací,nebo proležet celý den na gauči. Spousta lidí se z toho důvodu stává závislými na drogách, alkohohu,cigaretách či čokoládě.

Potřeba být „ vždy perfektní“, nebo „nejlepší“ či „nejhorší“ je rovněž závislost. Projektujeme své problémy směrem k někomu jinému, a raději se obáváme o něj, než abychom se je pokoušli vyřešit. Většinu energie buď přesměrujeme, nebo jí nedovolíme naplno proudit.

To vše proto,abychom se nesetkávali s bolestí a s tím, co v daném okamžiku cítíme a kdo jsme.

Myslíme si, že to funguje. Doufáme,že se nám podaří utéct od bolesti, a od toho kdo jsme,ale to není možné. Cena,kterou za to platíme, je obrovská. Tou cenou je náš život.

Zthulé psychické časové konglomeráty

Potlačování bolesti začíná již v ranném dětství, někdy dokonce před narozením, nebo už v děloze.

Pokaždé,když jsme v určité pro nás bolestné situaci proudění energie zastavili, znehybněli jsme ji,zůstala „zamrzlá“ v energii a čase. Ve svém aurickém poli jsme vytvořili blok. Jelikož aurické pole je tvořeno energetickým vědomím,blok je ztuhlé, nebo zmražené energetické vědomí. Část naší duše, spojená se vzniklou situací v okamžiku,kdy jsme bolset zastavili,zamrzla také a zůstane tak až do chvíle,kdy jí umožníme roztát. Nedozrává s námi. Jestliže nám byl tenkrát jeden rok,tato část naší duše zůstane stále na této úrovni. Když ji vyvoláme k životu,bude podle toho jednat. Dokud ji nevyléčíme tím,že do bloku pošleme dostatečné množství energie,aby roztál,a tím mohl být spuštěn proces dospívání, nemůže dozrát.

Jsme plni těchto bloků. Některé tyto bloky mají původ v našich minulých životech a k získávání informací o nich se používá spoustu metod. Já využívám metody SRT a automatickou kresbu, a informace získané touto metodou pak dále zpracovávám v očistných magických rituálech, ve kterých blok vzniklý v minulém životě přetáhnu do přítomnosti, uvolním jej a vyčistím.

Při praktikování své terapeutické metody vstpu do minulých životů jsem zjistila, že když se klientovi podařilo bolest z prožitku v minulém životě uvolnit, byl pak schopen uvolnit a pročistit podobné zkušenosti i v tomto životě. Žádná jiná terapie mnou praktikovaná se bez uvolnění bloku z minulého života, nedokázala prožitků v tomto životě dotknout.

Také minulé životy zůstávají v našich ztuhlých psychických časových konglomerátech a rovněž se přitahují a spojují na základě podobných energií. Nejsou odděleny v čase,to znamená,že jsou přímo spojené s událostmi jak v tomto životě,tak i v životech ostatních. Uvolnit „zmrzlou“ událost z minulého života vyžaduje více energie, protože událost je tam uložena po delší dobu a je zakryta různými odpady. Zvládnout to ale lze. Je -li osoba k tomu připravena, dochází k tomu automaticky.

Pozorování lidských energetických polí, během mnoha léčebných sezení, mne přivedlo k poznání, že traumata z minulých životů jsou vždy uložena pod chronickými,obtížně řešitelnými současnými těžkostmi a nemoceni.

Když se podaří pomocí metody vkládání rukou ze současného života zablokovanou energii odkrýt a vyčistit,na povrch se dostane trauma z minulého života, které bylo pohřbeno pod ní, a se kterým je potřeba následně pracovat také.

Tento způsob léčitelské práce se jeví jak pro transformaci života klienta,tak i pro zlepšení jeho fyzického stavu, jako velmi efektivní.

„Rozpouštění“ traumat z minulých životů, při léčení vkládání rukou a následným doplněním magickými očistnými rituály, přináší do života klienta vždy velké změny

Důležité je jasně pochopit spojení mezi traumatem z minulého života a současnou životní situací - jen tak může být uvloněn celý konglomerát bloků.