Dar fialového plamene

Saint Germainův dar fialového plamene.

Fialový plamen je esencí jednoho ze „Sedmi paprsků“.Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem se rozloží na sedm barev duhy,tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků.Každý paprsek má specifickou barvu,frekvenci a kvalitu Božského vědomí.Fialový paprsek je znám jako sedmý paprsek.

Když jej ve jménu Boha vzýváte,sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene ve vašem srdci jako soucit,odpuštění,spravedlnost,svoboda a přeměna.

Saint Germain je znám jako pán Sedmého paprsku.Vždy ,když se k němu modlíme nám přináší mnoho darů ducha -svou radost,diplomacii a kreativitu.Může nás inspirovat svými invokacemi ve vědě,literatuře,náboženství,řízení,filosofii,vzdělání,léčitelství,alchymii a jiných oborech.

Saint Germain prohlásil,že skončily věky,kdy byla znalost o fialovém plameni udržována v tajnosti,řekl:“Použití fialového plamene má pro vás a celé lidstvo větší cenu,než všechno bohatství,všechno zlato a drahokamy této planety“.

Když vzýváme fialový plamen,vytvoří polaritu mezi jádrem atomu a bílým ohnivým jádrem plamene,jádro,jakožto hmota představuje negativní pól,bílé ohňové jádro fialového plamene ,jakožto Duch,představuje pozitivní pól.Lidé pozorují spirituální i fyzický rozdíl,když používají fialový plamen.Ale co se skutečně děje když opakujeme slova prohlášení o fialovém plameni?

Každý z nás má čtyři těla,která tvoří obaly naší duše:(1) fyzické tělo,které vidíme a kterého se můžeme dotýkat,(2) astrální tělo,neboli tělo našich přání a tužeb,které obsahuje naše emoce,(3) mentální tělo ,což je naše vědomá mysl a (4) éterické tělo neboli tělo paměti,které obsahuje vzpomínky ze všech našich minulých životů.Fialový plamen pracuje s těmito čtyřmi nižšími těly tak,že mění stupeň jejich vibrace.

Saint Germain nám dal tato prohlášení o fialovém plameni:

„ Já jsem bytost fialového plamene!
Já jsem čistota,kterou Bůh žádá!“

Když recitujete tato nebo jiná prohlášení fialového plamene,proniká fialový plamen každou buňkou a atomem vašeho těla,vaší mysli,vašimi emocemi,vaším podvědomím i vašimi vzpomínkami.

Mistři nám říkají,že jsou-li naše fyzické a naše spirituální těla zahlcena negativní energií a humusu,zpomaluje to vibrace elektronů v našich čtyřech nižších tělech.My pak začínáme rezonovat více s negativitou a méně s čistou ksomickou energií,která přichází z naší Božské a následně pak můžeme onemocnět.Čím více je této substance v našich čtyřech nižších tělech,tím nižší jsou naše vibrace a tím více jsme zatíženi.Ze spirituálního hlediska je to důvod proč lidé umírají.

Jestliže karmické substance krystalizují,je to jako kornatění cév našich spirituálních těl.Jestliže s touto negativitou rezonujeme,postupně se jí stáváme ,ledaže něco uděláme ,abychom se obrátili k lepšímu.

Fialový plamen přeměňuje všechno negativní co je uloženo kdekoli ve vašem spirituálním nebo fyzickém bytí.To zahrnuje vše od jadérek nenávisti k sobě samému až po fyzykální viry.Když fialový plamen začne pracovat,prochází ucpanými prostory mezi elektrony a atomovými jádry.Vytěsňuje tyto částečky husté substance vašeho těla a rozpouští je.Tento proces přeměňuje nagativní energii na pozitivní a obnovuje její přirozenou čistotu.