Co je karma

Žijeme v pátém poatlantském údobí . V tomto údobí začínají lidé studovat velké nauky o karmě,

učí se své karmě rozumět …..Učí se chápat představu : Narozením jsem vstoupil na Zemi , kde se

odehrává můj osud , prožívám radost i utrpení , a je pro mne důležité pochopit ,že radost a utrpení ,

které prožívám , mě nepotkávají pro nic za nic , že je to má karma a potkává mě proto , že je to můj

velký vychovatel.

Pohlížím na to , co bylo před mým narozením , co mě uvedlo do této inkarnace , protože tento osud

je nutný pro můj další vývoj. Kdo mě sem poslal ? Kdo mě bude do mého osudu na této Zemi

uvádět tak dlouho , dokud nesplním svou karmu ? Děkuji za to Kristu , že lidé mohou být stále

znovu povoláni k tomu , aby prožívali svůj osud , dokud nesplatí svou karmu na Zemi .

Ježíš Nazaretský , z nějž promlouval Kristus , proto nemohl říci lidem : Snažte se co nejrychleji

osvobodit z fyzického těla – ale musel jim říci : Budu vás tak dlouho uvádět do vašeho osudu na

této Zemi , dokud nevyrovnáte svou karmu . Musíte svou karmu vybrat až do dna.

Čím více se budeme blížit Miléniu , budou se lidé učit ( rozumět tomu ) , že byli před narozením s

Kristem sjednoceni a že se jim od něj dostalo milosti splatit v průběhu inkarnací svou starou karmu.

Lidé čtvrtého poatlantského období se dívali na Ježíše Nazaretského jako na nositele Krista.

Lidé naší doby se naučí ,že Kristus se zjevuje stále více nadsmyslověji a stále více vládne

karmickým vláknům v záležitostech Země .Začnou onu duchovní bytost poznávat jako osud ,

což Řekové ještě poznat nemohli , jako osud , který lidi vede k tomu , aby v následujících

inkarnacích tím nejpřiměřenějším způsobem vybrali svou karmu do dna .

Lidé začnou ve sledu inkarnací vzhlížet ke Kristu jako k soudci , jako k pánu karmy , budou – li

prožívat svůj osud. Budou ke svému osudu v takovém vztahu , že je bude podněcovat k

ustavičnému prohlubování duše , doku si nebudou moci říci :

Můj osud mi nedává nějaká neosobní moc , dává mi ho něco , s čím se cítím spřízněn ve své

nejniternější podstatě .

V karmě samotné vnímám to , co je spřízněné s mou bytostí . Svou karmu mám rád , protože mě

pomáhá činit lepším a lepším .

Tak se člověk naučí milovat karmu a to pro něj pak bude impulzem k poznání Krista.

Milovat svou karmu se lidé učili teprve díky mysteriu Golgoty. A to bude stále a stále pokračovat

a stále více se budou lidé učit , že pouhým vlivem Luciferovým by Země nikdy nemohla dosáhnout

svého cíle , že bez Krista by vývoj lidstva stále více směřoval k naprosté zkáze.