Chceš-li změnit svět, miluj muže

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj. Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou. Který tě vidí, který je dost statečný na to, aby se bál. Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce, kde může ucítit tvé teplo a spočinout. A nechat svou tíhu shořet ve tvých ohních. Pohlédni mu do očí, nahlédni hluboko dovnitř, a uvidíš, co spícího, bdělého, ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá. Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce, dědy a všechny ty války a šílenství, které vedly jejich duše v nějaké vzdálené zemi, vzdáleném čase. Pohlédni bez souzení na jejich bolesti, utrpení, muka a vinu. A nechej to vše odejít. Vciť se do bříměte jejich předků a věz, že on v tobě hledá bezpečné útočiště. Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu. A věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv, neboť máš dělohu, sladkou hlubokou bránu, která omývá a hojí staré rány.

 

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj. Seď před ním v plném majestátu svého ženství, v dechu své zranitelnosti, v hravosti své dětské nevinnosti, v hloubi své smrti. Kvetoucí pozvání jemně vstupující a dovolující jeho síle muže, aby předstoupila vpřed a vykročila směrem k tobě... a společně s tebou, tiše vědouce, plula v lůně Země. A pokud couvne... a on couvne... uteče do své jeskyně. Shromáždi kolem sebe babičky... a zachumlej se do jejich mouder, naslouchej jejich jemnému šepotání, které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce. A přiměje tě, aby ses ztišila.... a trpělivě čekala na jeho návrat. Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání, že zase znova smí být ukonejšen.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj. Nesnaž se z něj vyloudit malého chlapce pomocí lsti, klamu, svádění a podvodu, jen abys jej vlákala... do sítě destrukce. Kde vládne chaos a nenávist. Horší než jakákoli válka, kterou vedli jeho bratři. To není ženské, to je pomsta. Je to jed překroucených linií. Jed zneužívání po celé věky, znásilňování našeho světa. A to ženě nedává sílu, snižuje ji, když mu uřezává koule. A zabíjí nás všechny. A ať už ho jeho matka držela, nebo to nedokázala, nyní mu ukaž pravou matku. Drž ho, veď ho ve své ušlechtilé spanilosti a své hloubce, doutnající v jádru Země. Netrestej ho za jeho zranění, o kterých se domníváš, že nenaplňují tvé potřeby nebo kritéria. Plač pro něj sladké řeky, krvácej to vše zpátky domů.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj. Miluj ho natolik, aby mohl být nahý a volný. Miluj ho natolik, aby tvé tělo a tvou duši otevřel cyklu zrození a smrti. A děkuj mu za příležitost. Když spolu tančíte divokými větry a tichými lesy, měj odvahu být křehká a nechat ho pít z jemných okvětních lístků své bytosti. Dej mu pocítit, že tě může držet, zastávat se tě a chránit tě. Klesni mu do náruče a důvěřuj, že tě chytí, i když tě před tím tisíckrát pustili. Nauč jej, jak se odevzdat, tím, že se odevzdáš sama. A splyň se sladkou prázdnotou tohoto světa.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj. Povzbuzuj ho, nasycuj ho, dávej mu svolení, naslouchej mu, drž ho, léči ho. A na oplátku budeš vyživována, podporována a ochraňována silnými pažemi, jasnými myšlenkami a zaostřenými šípy, neboť když jej necháš, může být vším, o čem sníš.

Chceš-li milovat muže, miluj sebe sama, miluj svého otce, miluj svého bratra, svého syna, svého bývalého partnera. Od prvního chlapce, kterého jsi políbila, až po toho posledního, kterého jsi oplakala. Děkuj za dary, dar všeho, co se ti až po toto setkání podařilo rozplést. Dar muže, který stojí před tebou teď. A najdi v něm zárodek všeho, co je nové a zářící. Semínko, kterému můžeš dávat vláhu, a nechat tak spolu vyrůstat novému světu.

S láskou Blaženka.

NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME OBŘADY MUŽSKÉ A ŽENSKÉ INTEGRITY!!!!!!