Čemukoliv věnujete pozornost, to tvoříte

Když se cítíte nepříjemně kvůli něčemu, co jste udělali, když máte pocit, že jste nebyli dost silní, nebo že jste neřekli, co jste měli, když se zabýváte tím, co nejste a co neumíte – posíláte tyto energie, které vás budou ještě více ovládat. Všímejte si raději kvalit, které máte. Vyberte si vlastnosti, které chcete zosobňovat, a vzpomeňte si na situace, kdy se vám to už dařilo. Čím více se uvidíte takoví, jakými se chcete stát, tím více se takovými budete stávat.

Když si říkáte : „Nemám žádnou vůli, nic nedotahuji“, posíláte si tuto energii jednoduše do své budoucnosti. Začnete – li si ale říkat : „ Líbí se mi jak jednám s lidmi, mám pevnou vůli a dovedu se výborně soustředit, “ - začnete zažívat novou energii přicházející z nitra. Začnete takoví opravdu být. Kdykoliv o sobě máte nějakou negativní představu – když si říkáte věci jako „ nikdy nic nedokončím“ nebo „ nemám čas“ – posíláte o sobě do světa obraz, vysíláte danou kvalitu a tvoříte si ji ve svém životě. Když o sobě mluvíte pozitivně, také se takovými stanete.

Velmi osvícené a rozumné duše vědí, jak projevit svou velikost a sílu a nevyvolat tím v druhých potřebu bránit se, ale oddanost. Pokud chcete, aby vás lidé respektovali a dívali se na vás s úctou, vězte, že se tak nestane, díky tomu, že budete chodit a každému vyprávět, jak jste dobří.

Takové lidi jste viděli, přivolávají na sebe útok. A viděli jste také lidi, kteří jsou opravdu vyspělí, usmívají se, vidí velikost v druhých a zaměřují se na podporování a pomáhání. V tom spočívá pravá síla. Vychází z vašich představ o sobě samých. Nemusíte lidem říkat, že jste soustředění a naplnění mírem, oni to vědí. Komunikace je telepatická.

Když opravdu cítíte bezpečí, když víte, že je všeho hojnost a prožíváte ji, není proč soupeřit. Budete naopak pomáhat ostatním vytvořit si v životě hojnost, ať jsou to peníze, láska nebo úspěch.

Budete chtít pomáhat druhým, aby uviděli, kdo jsou, protože sami máte vše, co potřebujete, a víte, kdo jste.