MODLITBA ODPUŠTĚNÍ

Můj Pane,

 

ze srdce lituji všech svých hříchů,

omyj mé srdce svou svatou krví.

Pro Tvé milosrdenství prosím,

dej mi milost nového obrácení.

 

Můj Pane,

 

v síle Tvého kříže chci odpustit každému,

kdo mě kdy zranil.

Milosrdný Pane, nauč mě milosrdenství

i tehdy, když se mi zdá,

že je to nad moje síly.

 

Zříkám se pokušení zatvrdit se.

Nechci v sobě živit hněv , hořkost ,

nebo sebelítost.

Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě.

Chci žehnat všem,

kteří mi jakkoliv ublížili.

 

Můj Pane,

 

odejmi ode mne srdce kamenné

a dej mi srdce z masa.

Naplň ho svou pokorou a mírností,

obměkči ho svým milosrdenstvím.

 

Dej , abych nespoléhala

jen na vlastní síly

a abych nikdy neztrácela naději,

která neklame , neboť je zakotvená

v Tvé moci a lásce.

 

AMEN